MİL İbtidai Məktəbi Beynəlxalq Məktəblər Cəmiyyətinin tələblərinə cavab verəcək səviyyədə Kurikulum islahatı əsasında təhsil verir...