Dərsliklərlə təmin olunma

Dərsliklər Azərbaycan Respublikası Təhsil  Nazirliyinin qəbul etdiyi standartlara uyğun olmaqla yanaşı Rusiya, Britaniya, və Amerika dərsliklərinin seçilmiş və tanınmış dərslik nümunələrindən də istifadə olunur.

Dərsliklər 1 komplekt məktəb tərəfindən şagirdlərə hədiyyə olunur.