Ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi

Liseyimizin digər məktəblərdən ən əsas fərqlərindən biri də ev tapşırıqlarının məktəbdə yerinə yetirilməsidir. Bununla nəinki şagirdlərin işinin yüngülləşdirilməsi nəzərdə tutulur, hətda gün ərzində şagirdlərin müəllimlərlə təmasda olması olduqca təqdirə layiqdir. Bununla da şagirdlərimizin təlim-tərbiyəsi tam şəkildə təmin olunur.