İbtidai təhsil

İbtidai təhsil pilləsi: (I-IV siniflər)
         İbtidai təhsil pilləsində dərslər Təhsil Nazirliyinin tələblərinə uyğun olaraq dövlət standartları əsasında ümümi təlim nəticələrini əldə etmək istiqamətində aparılır. Bununla yanaşı riyaziyyat, həyat bilgisi, ingilis və rus dili dərslərində xarici proqramlardan istifadə edilir.