Məktəbəqədər hazırlıq proqramı

Məktəbəqədər hazırlıq: bağça (3 yaşdan 6 yaşa qədər)
        Məktəbəqədər hazırlıq Təhsil Nazirliyinin qəbul etdiyi dövlət standartları və beynəlxalq təcrübəyə uyğun aparılır. Bununla yanaşı Monte Sorri proqramı tətbiq edilir, yəni standartlara uyğun beynəlxalq proqram və vasitələrdən istifadə edilir.