Orta təhsil

Orta təhsil pilləsi : (V-IX siniflər)
         Bu təhsil səviyyəsi üzrə tədris dövlət standartlarına uyğun bacarıqların formalaşması istiqamətində aparılır. Liseydə bu təhsil səviyyəsi üzrə siniflərdə əlavə xüsusi proqram əsasında məntiq, etika, estetika, psixologiya tədris olunur. İngilis və rus dili qiymətləndirmənin ən yüksək IV səviyyəsinə yüksəldilir.  Buda digər təhsil səviyyəsində tədris ediləcək proqramın keyfiyyətinin artırılmasına dəlalət edir.