Tam orta təhsil

Tam orta təhsil pilləsi : (X-XI-cı siniflər)
         X-XI-cı siniflərdə tədris tamamilə fərqlənir. Burada artıq seçilmiş ixtisaslar istiqamətində xüsusi proqramlar tədris edilir.
Respublikamızın  ali məktəblərinə daxil olmaq istəyənlər üçün istiqamətlərə uyğun hazırlıq aparılır və xaricə ölkələrdə təhsil almaq arzusu olanlar üçün isə o ölkələrin qəbul qaydalarına uyğun proqramlar səviyyəsində hazırlıq aparılır. Buda həmin şagirdlərin yüksək balla ölkə universitetlərinə repetitorsuz qəbul olunmasına 100% zəmin  yaradır. 
X-XI-cı siniflərdə TOEFL, İELTS və SAT proqramları tədrisi isə yüksək səviyyədə aparıldığından həmin şagirdlər xarici ölkələrin universitetlərinə qəbul olunma şansını qazanır.
Eyni zamanda Türkiyə Universitetlərinə 100% imtahansız qəbul üçün YÖS və TÖMƏR proqramları tətbiq edilir.
 
Qəbul imtahanlarına hazırlıq:
          Ayrı-ayrı repetitorların yanına getmədən məktəbin binası daxilində peşəkar müəllimlərin koməkliyi ilə şagirdlərin hazırlanması təmin olunur.
Bütün arzu edənlər üçün TQDK-nın proqramı əsasında qəbul imtahanlarına hazırlıq mərkəzimiz fəaliyyət göstərir.